Nephro CMU

  Login or Register       

 วันไตโลก World Kidney Day 2012 วันที่ 8 มีนาคม 2555 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

วันไตโลก ปี 2555 “บริจาคไต ให้ชีวิตใหม่ 2 ชีวิต” 

ขอเชิญทุกคนร่วมงานวันไตโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี เวลา 08.00-15.00 น.

ภายในงานมีการตรวจสุขภาพไตฟรี! (ตรวจปัสสาวะ,ความดันโลหิต,เบาหวาน,วัดBMI) พร้อมรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต,

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายไต, การตอบปัญหาโรคไต, การแนะนำโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพไต, ชมสาธิตอาหาร เมนูอร่อย  ดีต่อสุขภาพไต,

การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา และร่วมสนุกกับเกมตอบปัญหาชิงรางวัล เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพไต และรณรงค์ให้บริจาคไต

ดังคำขวัญ บริจาคไต ให้ชีวิตใหม่ได้ 2 ชีวิต 

 

กำหนดการกิจกรรมงานวันไตโลก 

“ผู้บริจาคให้ไต ผู้รับได้ชีวิต”

วันที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 15.30 น. 

ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

08.00 – 08.30 น.                       ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.                       กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันไตโลกโดย

                                                นายแพทย์ดิเรก บรรณจักร์ หน่วยวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มช.

                                     พิธีเปิดโดย

                                                คณบดี คณะแพทยศาสตร์                             

09.00 – 10.30 น.              สาระความรู้ เรื่อง “การบริจาคไต ให้ชีวิตใหม่ 2 ชีวิต”

                                                - การบริจาคไต (ผู้บริจาค, ขั้นตอน, กฎหมายเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ, ภาวะสมองตาย)

                                                            นายแพทย์ขจรศักดิ์ นพคุณ

                                                - เทคนิคการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

                                                            นายแพทย์ศิวัฒน์ ภู่ริยะพันธ์

                                                - บทบาทของงานธนาคารเลือดกับการปลูกถ่ายไต

                                                            คุณนิภาพรรณ ลี้ตระกูล

 - ปาฐกถาธรรม กุศลบุญจากการบริจาคไต

                                                      รับประทานอาหารว่าง

 

 

 10.30-12.00 น.              การบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคไต (ฟรี)

                                                - ตรวจปัสสาวะ

                                                - ตรวจน้ำตาลในเลือด

                                                - ตรวจวัดความดันโลหิต

                                    การบริการตรวจหมู่เลือด โดยงานธนาคารเลือด รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

                                    การรับสมัครเป็นผู้บริจาคอวัยวะ โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

12.00 – 13.00 น.                        ดนตรีจิตอาสา

                                    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                        เสวนา “หมอกับผู้รับบริจาค และผู้บริจาคไต”

                                                - คุณภาพชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่าย

                                                - คุณภาพชีวิตหลังการบริจาคไต

                                                - การขาดแคลนผู้บริจาคไต

14.40 – 15.30 น.             รับประทานอาหารว่าง

           ถาม – ตอบ ปัญหาโรคไต และกิจกรรมบนเวที (เกมส์ และแจกของรางวัล)

                                    ปิดงาน

 
Online:  3
Visits:  1,786,654
Today:  109
PageView/Month:  4,038