Nephro CMU

  Login or Register       

Innocent โครงการนิทรรศการ และกิจกรรมวันไตโลก ปี 2561 “Kidneys & Women's Health”

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี


Smile Diabetes Kidney Diseases & Dialysis for Diabetes (4D) ในวัน ที่7 – 9 ธันวาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรง. แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

Smile Chiangmai Nephrology Conference 2017 CNC2017 Empress Hotel 7-8 July 2017 

 

Cool พิธีรดน้ำดำหัว หน่วยวิชาโรคไต เชียงใหม่ 27 เมย 2560

 

Surprised World Kidney Day 2017 ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ เชียงใหม่ Mar 9, 2017

 

Smile Quality improving in CAPD and Hemodialysis by Intervention Nephrology 

Empress Hotel, Chiangmai Dec 1-3, 2016 QIN 2016

Innocent เกษียนอายุราชการบุคลากร หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม30กย2559

 

Cool แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน นครปฐม 19 Feb 2016

 

Smile Renal deceases and Biotechnology for Blood purification RB2015 10-12 Dec 2015 Empress Hotel


Laughing Essentials in Transplantation 18-19 june2015 Chiangmai GrandView

 

Cool ประชุมวิชาการ Nephrology สัญจร ครั้งที่3 ชั้น2อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์ มช.

 

Surprised กิจกรรมวันไตโลก 10มีนาคม2558 ณ ลานกิจกรรมชั้น1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์มช.

 

Embarassed Nephroสัญจร เยี่ยมชมโรงพยาบาลเครือข่ายCAPD รพ.น่าน 3มีนาคม2558

 

Wink นิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลเครือข่ายCAPD 2-3มีนาคม2558 จ.น่าน

 

Laughing ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไตแก่ประชาชน 24กุมภาพันธ์2558 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

Smile นิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลเครือข่ายCAPD 16-17กุมภาพันธ์2558 แม่ฮ่องสอน

 

Smile ทำบุญปีใหม่ หน่วยวิชาโรคไต หน่วยไตเทียมฉุกเฉิน หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม 8มกราคม2558

 

Wink เปิดศูนย์ไตเทียมใหม่ มหาราชนครเชียงใหม่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ

 

Cool Excellent & Accessible PD Meeting 25ตุลาคม2557

 

Smile Excellent & Accessible PD Meeting 24ตุลาคม2557

 

Embarassed มอบประกาศนียบัตร พยาบาลหลักสูตรอบรมบำบัดทดแทนไต 8 กันยายน 2557

 

Smile สัมมนาพยาบาลอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไตการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไตการล้างไตทางช่องท้อง เรื่อง บูรณาการการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตที่บำบัดทดแทนไตแบบองค์รวมจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ วันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

 

Smile ประกาศผลการคัดเลือกการรับสมัครพยาบาลเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต2557

 

Smileประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต2557

 

Smile กำหนดการประชุมวิชาการ  Chiang Mai Nephrology Conference  2014 เรื่อง Advance for Critical Care Nephrology ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557   โรงแรมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

 

Smileโครงการนิทรรศการ และกิจกรรมวันไตโลก ปี ๒๕๕๗ เรื่อง“Kidneys age, Just like you” วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี    Poster  

 

Smile Chiang Mai CKD & CAPD Conference  at The Empress Convention Center February 13-14, 2014 

 

Laughing ประกาศผลการคัดเลือกที่นี่สมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยไตวายด้วยเครื่องไตเทียม  16/8/2556 16.00น.

 

Sealed อบรม/สัมมนา/เสนอผลงานคุณภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย CAPD 13 กันยายน 2556 

 

Laughing สมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยไตวายด้วยเครื่องไตเทียม กันยายน 2556 – มีนาคม 2557


Sealedการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการบริจาคอวัยะในภาคเหนือ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

Laughingการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการบริจาคอวัยะในภาคเหนือ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับงานการปลูกถ่ายอวัยวะโดยเฉพาะผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ (Transplantation Coordinators) ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่


Smileนักเรียน CAPD รับใบประกาศนียบัตร 28 มิย 2556

 

Smileโครงการนิทรรศการ และกิจกรรมวันไตโลก ปี ๒๕๕๖ เรื่อง ภาวะไตวายเฉียบพลันวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ อาคารสุจินโณ

 

Surprisedจดหมายเชิญประชุม งาน RB2012

 

SmileThe 4th University Meeting : Improving Care and Outcomes in PD Oct 4th - 5th, 201215th floor, Sujinno  Building, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital


Surprisedนิทรรศการ “สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" เรื่อง “โรคไตและการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีผลต่อไต”

 

Laughing PD Nurse มหาราชนครเชียงใหม่ พาพยาบาลจากประเทศบังคลาเทศ เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย CAPD 21 สิงหาคม 2555

 

Cool โครงการสร้างโรงพยาบาลเครือข่าย การรับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายในเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่1 คณะแพทย์ มช

 

Smile ประกาศผลผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษา ผู้ป่วยไตวายด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2555

 

Smile งานวันไตโลก วันที่ 8 มีนาคม 2555 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Surprised ประกาศผลผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรักษา ผู้ป่วยไตวายด้วยเครื่องไตเทียม 2554

 
Online:  3
Visits:  1,794,020
Today:  121
PageView/Month:  5,866