หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจตามวันและเวลาดังกล่าว 

รายละเอียดโครงการ 

Smileประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) :

Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis)

Smileประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลการบาบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง) :

Renal Replacement Therapy Nursing: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis

ประกาศผลพร้อมกันทาง web site วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557หลังเวลา15:30น.

ประกาศผลการคัดเลือก click ที่นี่

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัววันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 13:00 น ที่หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ชั้น5 ตึกบุญสมมาติน)

SealedDonor Care for Organ transplant Download
 

 


   
 


 
Online:  1
Visits:  44,458
Today:  16
PageView/Month:  1,448