พยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวพร้อมลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน 2557 ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องหน่วยวิชาโรคไต ชั้น 5 ตึกบุญสม-มาติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โดยสวมชุดพยาบาลตลอดหลักสูตรการอบรม)

Laughingหนังสือตอบรับถึงต้นสังกัด


สำหรับพยาบาลที่สมัครมาแต่ยังไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้ารับการอบรมในรอบนี้ ทางหน่วยวิชาโรคไตจะเปิดรับการอบรมรอบถัดไปในเดือนมีนาคม 2558 หากท่านยังคงมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการอบรม โปรดแสดงความจำนงอีกครั้งโดยยืนยันมายังหน่วยวิชาโรคไตเป็นลายลักษณ์อักษรทางแฟกซ์ (เบอร์แฟกซ์ 053-895235) เท่านั้น โดยใช้หนังสือยืนยันดังนี้

Smileหนังสือยืนยัน เมื่อยืนยันแล้วทางหน่วยจะเก็บหลักฐานการสมัครเดิมไว้เพื่อพิจารณาประกอบในรอบถัดไป


 SealedDonor Care for Organ transplant Download
 

 Activities Photos


 

 

 

 

 


 
Online:  2
Visits:  53,396
Today:  55
PageView/Month:  124