ประกาศ!!!!เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยวิชาโรคไตจาก 053946452 เป็น 053936452


Scientific Program

จดหมายเชิญประชุม

 

 

 

Nephrocmu สัญจรเยี่ยมชมโรงพยาบาลเครือข่ายCAPD รพ.น่าน

2-3มีนาคม2558

 

 Surprisedประกาศ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยวิชาโรคไตจาก 053946452 เป็น 053936452  Surprisedประกาศ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยวิชาโรคไตจาก 053946452 เป็น 053936452

 

โครงการความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไตสู่ประชาชน

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 24กุมภาพันธ์2558

            

 

Smileประกาศรับสมัคร ::: หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่::

 ประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบาบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทยี ม) Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy (Hemodialysis) HD25XX รุ่น X

Smileประกาศ Smileใบสมัคร Smileหลักสูตร Smileหนังสือเชิญ

 

ประกาศรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาลการบาบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง) : Renal Replacement Therapy Nursing: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis CAPD2558

Smileประกาศ Smileใบสมัคร Smileหลักสูตร Smileหนังสือเชิญ

 

ประกาศ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยวิชาโรคไตจาก 053946452 เป็น 053936452

ประกาศผลการคัดเลือกการรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

CAPD2558 รุ่น4และ5

HD2558 รุ่น5 HD2558 รุ่น6 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ยืนยันการเข้ารับการอบรม(Hemodialysis) ดังนี 

รุ่นที่ 5 ยืนยันภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  

รายงานตัว ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 

รุ่นที่ 6 ยืนยันการเข้ารับการอบรมฯ  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

รายงานตัว ในวันที่ 3 กันยายน 2558 13.00น

หนังสือแจ้งต้นสังกัด(HD) รุ่น5  รุ่น6

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทั้ง 2 รุ่น ให้ยืนยันการเข้ารับการอบรม(CAPD) ดังนี้

รุ่นที่ 4 ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  

รายงานตัว ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 

รุ่นที่ 5 ยืนยันการเข้ารับการอบรมฯ  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

รายงานตัว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 

หนังสือแจ้งต้นสังกัด(CAPD) รุ่น4  รุ่น5

โดยยืนยันทางemail  nephrocmu@gmail.com หรือ fax-053895235

 

 Activities Photos  SealedDonor Care for Organ transplant Download


                                                                                                                  

 

 

 

 


 
Online:  3
Visits:  99,941
Today:  33
PageView/Month:  547