เปิดศูนย์ไตเทียมใหม่ มหาราชนครเชียงใหม่ 9 Dec 2014

ณ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ

                  

 

          

หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปี 2558 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 Coolใบสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกการรับสมัครพยาบาลเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต 2557พยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวพร้อมลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน 2557 ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องหน่วยวิชาโรคไต ชั้น 5 ตึกบุญสม-มาติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โดยสวมชุดพยาบาลตลอดหลักสูตรการอบรม)


หนังสือตอบรับถึงต้นสังกัด

 

สำหรับพยาบาลที่สมัครมาแต่ยังไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้ารับการอบรมในรอบนี้ ทางหน่วยวิชาโรคไตจะเปิดรับการอบรมรอบถัดไปในเดือนมีนาคม 2558 หากท่านยังคงมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการอบรม โปรดแสดงความจำนงอีกครั้งโดยยืนยันมายังหน่วยวิชาโรคไตเป็นลายลักษณ์อักษรทางแฟกซ์ (เบอร์แฟกซ์ 053-895235) เท่านั้น โดยใช้หนังสือยืนยันดังนี้

หนังสือยืนยัน เมื่อยืนยันแล้วทางหน่วยจะเก็บหลักฐานการสมัครเดิมไว้เพื่อพิจารณาประกอบในรอบถัดไป 

SealedDonor Care for Organ transplant Download

 Activities Photos


 

 

 

 

 


 
Online:  1
Visits:  61,048
Today:  74
PageView/Month:  1,687