พยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวพร้อมลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน 2557 ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องหน่วยวิชาโรคไต ชั้น 5 ตึกบุญสม-มาติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โดยสวมชุดพยาบาลตลอดหลักสูตรการอบรม)

 

สำหรับพยาบาลที่สมัครมาแต่ยังไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้ารับการอบรมในรอบนี้ ทางหน่วยวิชาโรคไตจะเปิดรับการอบรมรอบถัดไปในเดือนมีนาคม 2558 หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการอบรม โปรดแสดงความจานงอีกครั้งโดยยืนยันมายังหน่วยวิชาโรคไตเป็นลายลักษณ์อักษรทางแฟกซ์ (เบอร์แฟกซ์ 053-895235) เท่านั้น โดยใช้หนังสือยืนยันดังนี้

Smileหนังสือยืนยัน

 


 

Smileประกาศการฝึกอบรม

Smileใบสมัครฝึกอบรม

Smileโครงการฝึกอบรม

Smileหนังสือเชิญ


SealedDonor Care for Organ transplant Download
 

 Activities Photos


 

 

 

 

 


 
Online:  1
Visits:  52,581
Today:  3
PageView/Month:  3,602